Recensie Quantum HAAS Coach Opleiding

door | 29 jun 2021

Wat heeft dit transformatieprogramma mij veel gebracht! En vervolgens de opleiding tot Quantum HAAS Coach.
Maar toen ik in oktober 2020 met het transformatieprogramma begon was ik met betrekking tot bepaalde onderdelen eerst sceptisch.
Mijn hoofd dacht:
“En dit moet mij gaan helpen om me beter te voelen en een toekomst voor mezelf te creëren waarin ik rustiger ben, liefdevoller, gezonder, gelukkiger, tevredener en nog zoveel meer?”
Opdrachten doen waarin ik omschrijf wie ik wil zijn en wat ik wil hebben en waarbij ik de verbinding leg met mijn toekomstige beste versie van mezelf, mijn zogenaamde Quantum Zelf?
Luisteren naar audio met fantasieverhalen en oefeningen doen met kloppen en tikken en daarbij hardop benoemen wat ik los wil laten en wil verwijderen? En zelfs met een bepaalde oefening mijn irritatie m.b.t. negatieve eigenschappen van andere mensen uit mijn systeem verwijderen zodat die eigenschappen me niet meer tot last zouden zijn, sterker nog ik zou ze
niet eens meer echt opmerken?
Elke dag intenties zetten over hoe ik me graag die dag wil voelen en wil ervaren en hoe ik bepaalde doelen wil bereiken?

Ik kan me voorstellen dat wanneer iemand tegen je zegt wat ten dele de inhoud is van het transformatieprogramma om uit Het Anti Afwijs Systeem, HAAS, te stappen en via het Weer In Jezelf Systeem, WIJS, naar  het Positiviteit, Inspiratie en Liefde Systeem, PILS, te
groeien, dat je dan dit bovenstaande zou kunnen denken of zelfs hardop zou kunnen
zeggen:
“Dit gaat mij helpen om allerlei negatieve gevoelens en beperkende overtuigingen en
ervaringen uit het verleden los te laten en te verwijderen?”

Kijk eens even naar de wereld en wat mensen elkaar aandoen? Wat is dit voor fantasie?
Kom je even terug in de realiteit?

Maar ik dacht maar ten dele zo, omdat vanaf 2018 er veel gebeurtenissen in mijn leven waren geweest die mij hadden doen beseffen dat toeval niet bestaat, dat niets toevallig is, dat er momenten zijn dat je in je leven wake up calls krijgt dat je niet meer het leven leidt dat
bij je past.

Ik had al vaker in mijn leven bijzondere ontmoetingen of gebeurtenissen
meegemaakt, maar had daar nooit direct een verband tussen gezocht.

Totdat het moment daar was dat ik durfde te gaan delen, me iets meer durfde uit te spreken en opeens ook andere mensen die ik al kende, maar met wie ik op dat gebied nooit iets had besproken, ook hun verhalen gingen doen en de momenten dat ik opeens nieuwe mensen op mijn pad trof met wie ik veel gemeen had.

Synchronisatie heet dat, begreep ik toen.
En zo begon ik aan mijn transformatieprogramma, eerst nog onwennig en sceptisch en met
het idee in mijn hoofd van ja, ja, het zal allemaal wel, maar ook met het sterke gevoel en geloof dat bepaalde mensen, waaronder Jacqueline van Veggel, toch niet voor niets op mijn pad werden gebracht.

Maar die sceptische gedachten verdwenen stuk voor stuk omdat er door deelname aan het programma veranderingen in mij plaatsvonden, toen er antwoorden
kwamen, toen ik meer naar mijn hart, mijn gevoel ging luisteren en leerde hoe ik uit mijn hoofd moest gaan.

Tijdens de eerste keer dat ik het programma ‘Stap in 13 weken uit Het Anti Afwijs Systeem’ , HAAS, doorliep en de coaching daarbij van Jacqueline, begreep en leerde ik steeds meer en begon mijn transformatie en mijn geloof in een andere voor mij veel betere toekomst.

Ik kon dingen loslaten en van me afzetten en uit mijn systeem verwijderen! Wonderbaarlijk maar waar!

Ik was altijd al een vrij empathisch, geduldige en rustige persoon aan de buitenkant die voornamelijk veel tolereerde en binnenhield. Maar van binnen was er onrust en onbegrip en
vlucht- en vechtgedrag en vertoonde ik de neiging om het vooral anderen naar de zin te maken en daardoor sprak ik me niet uit en vergde ik te veel van mij zelf.
Dat was vluchtgedrag als HAAS!

En ik probeerde andere mensen te overtuigen van bepaalde standpunten en gevoelens die
ik had over onder andere de oneerlijke verdeling in de wereld en dat het toch niet nodig was om zo star en vol vooroordelen ten opzichte van anderen in het leven te staan.

Ik ben en blijf een bruggenbouwer, een bemiddelaar, een verbinder. Maar de manier waarop ik het deed vanuit de gedachte dat ik misschien anderen zou kunnen veranderen, dat was verkeerd.
Dat was vechtgedrag als HAAS!

Dat was vechten voor of tegen iets waarbij ik nooit zou winnen omdat de anderen niet te overtuigen waren.

En daarbij verloor ik mezelf vaak uit het oog!

Hoe anders sta ik daar nu in!

Nu ik met de opleiding tot Quantum HAAS Coach bezig ben en het programma voor de
tweede keer heb doorlopen om het zelf opnieuw te ervaren en er weer andere dingen naar boven kwamen die ik mocht verwijderen en/of van leren, ben ik nog meer veranderd. 

Door de boeiende onderdelen van de opleiding, waarbij je zelf ook als coach in opleiding Proefcliënten (de ProefHAZEN) gaat begeleiden en door de bijzondere band die tussen mij en mijn studiegenoten is ontstaan waarbij zoveel situaties een plek kregen, heeft me nog meer doen beseffen dat er zoveel meer is tussen hemel en aarde en dat ik nog meer vertrouwen en geloof mag hebben en het ook over mag laten aan de tijd.

En het me niet meer ergeren aan negatieve eigenschappen van andere mensen? Waar ik zo sceptisch over was? DAT HEEFT GEWERKT! Het is er nog wel maar 90% minder dan hiervoor!

Wat een rust! Wat een acceptatie! Wat heb ik veel geleerd! Wat een inzichten!
En wat ben ik veel ballast kwijtgeraakt!
En wat heb ik er veel voor teruggekregen qua liefde en aandacht voor mezelf en door die liefde en aandacht voor mezelf en de rust die dat met zich meebrengt, kan ik nu juist nog beter andere mensen helpen.
Door mijn verandering merk ik ook dat er een verandering plaatsvindt in mensen om me heen, omdat ze mij zien veranderen en nieuwsgierig zijn hoe het kan dat ik zoveel rustiger en tevredener ben.

Nu weet ik dat transformatie nooit kan als de ander de wil en het inzicht niet heeft om te veranderen. Mensen het naar de zin maken, mensen redden of proberen te overtuigen werkt niet! Ze bijstaan en handreikingen en technieken geven om hun verandering mogelijk te maken en weer echt zichzelf durven te zijn, dat werkt wel.
Ik ben dankbaar dat ik nu mensen mag begeleiden in hun transformatieproces.

Aan mijn studiegenoten/coachmaatjes wil ik mijn dankbaarheid uitspreken dat jullie deze weg op een zo openhartige wijze samen met mij zijn gegaan!

En aan Jacqueline van Veggel die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt door naar haar hart en naar ingevingen te luisteren wil ik mijn dank uitspreken:
Bedankt voor het programma dat je ontwikkeld hebt!
Bedankt voor je begeleiding en coaching!
Bedankt voor de lessen die je mij geleerd hebt!
Bedankt voor de samenwerking en voor alles wat nog gaat komen!
Bedankt dat jij die positieve liefdevolle inspiratiebron bent en blijft! 

Wil je ook je op velerlei gebied beter voelen en die dingen te gaan doen die je tot nu toe niet durfde!

Meld je aan voor het transformatieprogramma HAAS!
Verandering zit in je zelf!
Verandering begint bij jezelf en van binnen naar buiten!
Jouw transformatie kan leiden tot een transformatie bij anderen!
Wat wonderbaarlijk en geweldig mooi!

RUDI KNOL

LAAT HIERONDER EEN BERICHT ACHTER

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *