Quantum HAAS

Quantum HAAS Kindercoach

Kinderen doen van nature erg hun best om niet afgewezen of afgekeurd te worden door ouders, leeftijdsgenootjes, leerkrachten of anderen.
De angst in de steek gelaten te worden kan de zelfverzekerheid en de ontwikkeling van kinderen negatief beïnvloeden.
Al snel wordt een kind als druk bestempeld…
Of onzeker, faalangstig, teruggetrokken, boos, verdrietig… en wordt in een hokje geplaatst.
Kinderen vluchten… zijn onzichtbaar, trekken zich terug of ze vechten om respect te krijgen.
Wat als we een kind nu eens in een HART plaatsen ipv in een HOKJE?
En het kind leren uit dat HOKJE te stappen… als HAAS uit Het-Anti-Afwijs-Systeem™… in het HARTJE van hun EIGEN WIJS?
En een kind leren om te gaan met hun emoties, angsten, afwijzing… en op zoek te gaan naar hun EIGEN WIJS?
Wie ze vanuit essentie zijn… vrolijk, mooi, lief, positief, geweldig, slim, dapper…
En hoe mooi is dat we dit kinderen al op jonge leeftijd kunnen aanleren, zodat ze niet eerst een heel leven hoeven te struggelen om uit te vinden wie ze werkelijk zijn?

Quantum HAAS Kindercoaching… De coaching die elk kind verdient.

Bezield en bewust kinderen coachen met de Quantum HAAS Methodiek
Gaat uit van ieders waarde en waarheid…
En is dus oordeelloos.
Gaat uit van mogelijkheden en talenten…
En dus passie en bezieling.
Gaat uit van bijdragen en samenwerken…
En dus verbinding met jezelf, de ander, de omgeving en het grotere geheel.
Je bent al HEEL, COMPLEET en VOLMAAKT.
Precies zoals je bent…
Ben jij straks die professional die als HAAS-kindercoach samen met een kind op zoek gaat naar hun EIGEN WIJS?
In je eigen praktijk, in de kinderopvang of op scholen?

Dit in combinatie met het unieke programma voor Quantum HAAS Kindercoaching waarin het kind via audio, affirmatiekaarten, ‘De Quantum HAAS Klop’ (tikken van 5 elementen op het lichaam om emoties te lijf te gaan), het EIGEN WIJS-Hart, een Quantum HAAS Trots-op-mezelf-dagboekje, systeemopstellingen, kindertekeningen en samen met de enthousiaste Quantum HAAS Kindercoach in 10 weken uit Het-Anti-Afwijs-Systeem™ stapt.

   

INHOUD OPLEIDING

► De achtdaagse opleiding tot Quantum HAAS Kindercoach is verdeeld over zes intensieve bijeenkomsten van twee dagen waarbij:

  • Je persoonlijk gaat groeien om die enthousiaste Quantum HAAS Kindercoach te worden.
  • Je je kernkwaliteiten leert te herkennen, maar ook je valkuilen daarin.
  • Je leert hoe je doel- en resultaatgericht het programma voor Quantum HAAS Kindercoaching gaat aanbieden aan je HAAS-cliëntjes en daarbij leert hoe je de HAAS-cliëntjes stap voor stap gaat begeleiden.
  • Je leert je eigen coachingsstijl te ontwikkelen en te herkennen.
  • Je de basis van de Quantumtechnieken gaat gebruiken.
  • De kenmerken van diverse diagnoses bij kinderen leert, waaronder ADHD, ADD, ASS… maar ook de spirituele/paranormale gave van het kind leert herkennen.

► Na twee bijeenkomsten mag jij al zelfstandig aan de slag om Proef-KinderHAAS-jes te gaan coachen en te begeleiden in de praktijk, zodat het tijdens je opleiding al mogelijk is om je opleidingskosten terug te verdienen. Hierbij word je als student begeleid door de ontwikkelaar van het programma en docent Jacqueline van Veggel.

► Het streven is om binnen 12 maanden het diploma Quantum HAAS Kindercoach te behalen.

EXAMEN

► Het examen bestaat uit het schrijven van een script en een eindgesprek.

► Schrijven van een script van jouw ontwikkeling en je transformatie gebaseerd op de Quantumprincipes gedurende de opleiding. En 3 casussen geschreven van Proef-KinderHAAS-jes die je tijdens de opleiding al gaat begeleiden incl. ingevulde resultatenlijst.

► Deze wordt beoordeeld door Jacqueline van Veggel, eigenaresse van de Happiness2you Academy en ontwikkelaar van het programma voor Quantum HAAS Kindercoaching.

► Bij onvoldoende resultaat van het script is het mogelijk deze nog 1 maal aan te passen.

► Daarna volgt evt. bij nogmaals onvoldoende resultaat een herexamen (een mondeling) tegen betaling van € 99 om alsnog het diploma te verkrijgen.

DETAILS & KOSTEN

De Opleiding Quantum HAAS Kindercoach wordt voor 2023 nog met een HOGE KORTING aangeboden van € 3750 voor € 2750,- excl. BTW | Bij betaling in 2 termijnen van € 3950 voor € 2950,- excl. BTW.

De opleiding bestaat uit:

► 12 opleidingsdagen gedurende 6 maanden verdeeld over 6 intensieve bijeenkomsten van twee dagen.

► Uitgebreid opleidingsmateriaal.

► Tussentijdse praktijkcoaching van docent.

► Beoordeling script en casussen Proef-KinderHaasjes en eindgesprek.

► De prijs voor evt mondeling herexamen is € 99.

Hoe verder na het behalen van het diploma Quantum HAAS Kindercoach:

► Na het behalen van het Quantum HAAS Kindercoachdiploma is elke coach vrij om zijn/haar Haas-cliëntjes het programma voor Quantum HAAS Kindercoaching aan te bieden binnen zijn/haar praktijk tegen € 499 tot nader bericht.

► Omdat HAAS Het-Anti-Afwijs-Systeem™ een beschermd merk is binnen het organiseren van opleidingen, cursussen en trainingen met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling, publiceren van teksten en het schrijven van blogs, is het verboden voor de Quantum HAAS Kindercoach om deze voor andere doeleinden te gebruiken zonder vooraf toestemming van de ontwikkelaar Jacqueline van Veggel.

► De Quantum HAAS Kindercoach is vrij om naast dit programma van 6 weken extra behandelingen/gesprekken in te plannen vanuit zijn/haar eigen discipline. De Quantum HAAS Kindercoach blijft dus zelfstandig werkzaam onder eigen naam van de praktijk waarin hij/zij werkzaam is.

► De naam van de Quantum HAAS Kindercoach en naam van zijn/haar praktijk (incl. naam website) wordt vermeld op de website van de Happiness2you Academy. Zodat nieuwe “HAAS-cliëntjes” snel een Quantum HAAS Kindercoach kunnen vinden.

► Voor de Quantum HAAS Kindercoaches zullen terugkomdagen worden georganiseerd vanuit de Happiness2you Academy, minimaal 1x per jaar, waarin ervaringen worden uitgewisseld en nieuwe ontwikkelingen worden medegedeeld. Door de aanwezigheid op deze dag verlengt de Quantum HAAS Kindercoach zijn/haar licentie met een jaar. En ontvangt hiervoor een licentieschildje voor op zijn/haar website. De Quantum HAAS Kindercoach betaalt hiervoor € 250 per jaar.

► Elke HAAS-cliëntje (ook de Proef-KinderHAAS-jes tijdens de opleiding) van de Quantum HAAS Kindercoach dient zich vooraf verplicht in te schrijven bij de Happiness2you Academy  tegen het tarief van € 49 (incl. BTW). Hiervoor ontvangt het HAAS-cliëntje de materialen die nodig zijn gedurende de 6 weken.

► Via de Happiness2you Academy kun je ook alle hulp ontvangen voor het opstarten van een eigen praktijk en alles wat daarbij voor nodig is.

PLAATS, DATA & INSCHRIJVEN

► Start gaat in overleg met Jacqueline van Veggel en is gericht op 1 op 1 coaching.

    ► De plaats waar de opleiding gehouden wordt, is het Quantum HAAS-gebouw van de Happiness2you Academy, Vlinderhof 17, 5345 JX Oss.